Praktische informatie voor kinesitherapieEen afspraak maken met de kinesitherapeut

Behandelingen zoals algemene kinesitherapie, manuele therapie of myofasciale triggerpoint therapie en rugschool sessies volgens de E-Fit methode onder de professionele begeleiding van een kinesitherapeut gebeuren uitsluitend op afspraak. Maak hiervoor een telefonische afspraak op het nummer 0497 46 23 64.

Ik ben elke weekdag bereikbaar, behalve op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.

Mocht ik niet bereikbaar zijn op een werkdag omdat ik bezig ben met een patiënt, dan mag je altijd een boodschap inspreken op mijn voice mail. Vergeet niet om je naam en telefoonnummer te vermelden zodat ik je zo snel mogelijk kan terugbellen.

Een gemaakte afspraak en de tijd die we hiervoor hebben gereserveerd, dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien je een afspraak toch niet kunt nakomen, verwittig me dan a.u.b. zo snel mogelijk telefonisch. Zo kunnen we je gereserveerde tijd misschien aan iemand anders toewijzen. Doe je dit niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak, dan zullen we genoodzaakt zijn om je geplande afspraak aan te rekenen.

Gebeurt een behandeling in de praktijk of kan dit ook aan huis?

Voor een optimale behandeling, kom je best naar de praktijk. Hier kun je samen met je therapeut in alle comfort en met behulp van de plaatselijke geavanceerde apparatuur werken aan je revalidatie.

Kun je je om medische redenen niet verplaatsen zoals na een beroerte, of omwille van een neurologische aandoening of bedlegerigheid, dan kom ik graag bij je aan huis.

Heb je net een orthopedische operatie achter de rug, waarbij je bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup hebt gekregen, dan kunnen we ook de revalidatie bij je thuis aanvangen. Zodra je mobiliteit het toelaat, kom je naar de praktijk waar we samen verder werken aan je herstel.

Behandelingen aan huis dienen wel vermeld te staan op het voorschrift van de behandelende arts.

De eerste consultatie

Voor de eerste behandeling starten we altijd met het doornemen van de administratieve gegevens. Daarna volgt een vraaggesprek over je klachten en een kinesitherapeutisch onderzoek.
Vanuit deze gegevens starten we een behandelingsplan, die in functie van de evolutie van je revalidatie bijgestuurd en aangepast kan worden. Afhankelijk van de aard van je klacht kunnen we je een oefenprogramma voor thuis meegeven.

Wat breng je mee naar een eerste consultatie

RIZIV Patiënt

 • Je identiteitskaart
 • Een klevertje van je ziekenfonds
 • Het voorschrift van de arts dat maximum 2 maanden geleden uitgeschreven werd.
  Dit geneeskundig voorschrift is nodig indien je wenst te genieten van een terugbetaling van de mutualiteit. Indien je behandeling aan huis dient te gebeuren, kan de arts dit vermelden op het voorschrift. In tegenstelling tot vroeger, is dit echter niet meer verplicht.
 • De verslagen en resultaten van onderzoeken die je reeds ondergaan hebt zoals beeldmateriaal (RX, scan, echo…), verslagen van de specialist, enz.

Sportongeval

 • Je identiteitskaart
 • Een klevertje van je ziekenfonds
 • Het voorschrift van de arts dat maximum 2 maanden geleden uitgeschreven werd
 • De verslagen en resultaten van onderzoeken die je reeds ondergaan hebt zoals beeldmateriaal (RX, scan, echo…), verslagen van de specialist, enz.
 • Het bewijs van je sportvereniging/sportliga/sportfederatie dat je ongeval erkend is als sportongeval.
  Dit betekent niet dat de verzekeringsmaatschappij waarbij je sportvereniging/liga/federatie aangesloten is, alle kosten op zich neemt zoals bij een arbeidsongeval. De terugbetaling van het RIZIV gedeelte gebeurt via je mutualiteit. Is je sportongeval erkend door de verzekeringsmaatschappij waarbij je sportvereniging/liga/federatie aangesloten is, dan zul je van hen een invullellijst meekrijgen, waarop je kinesitherapeut alle behandelingssessies noteert. Dien deze lijst in bij je mutualiteit samen met de onkostennota (getuigschrift voor verstrekte hulp) van je kinesitherapeut.Hierop noteren zij de bedragen die ze terugbetalen. Pas dan kun je deze lijst indienen bij de verzekering zodat zij het remgeld kunnen terugbetalen. Houd er echter rekening mee dat er bij sommige verzekeringsmaatschappijen een franchise van toepassing kan zijn.

Arbeidsongeval

 • Je identiteitskaart
 • Het voorschrift van de arts
 • De verslagen en resultaten van onderzoeken die je reeds ondergaan hebt zoals beeldmateriaal (RX, scan, echo…), verslagen van de specialist, enz.
 • De bevestiging van de ongevallenverzekering van je werkgever, waarin het volgende vermeld staat:
  - De datum van het ongeval
  - Het polisnummer
  - Het dossiernummer
  - De gegevens van de verzekering voor arbeidsongevallen
 • De honoraria voor de kinesitherapeut worden rechtstreeks afgehandeld met de arbeidsverzekering van de werkgever. Je betaalt dus niets aan de kinesitherapeut.

Tarieven en terugbetaling via het ziekenfonds

Wanneer je reeks van 9 of 18 behandelingen afgelopen is, ontvang je van je kinesitherapeut na je betaling een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp en het doktersvoorschrift dat je hem gaf voor de aanvang van de behandelingen.

Enkel als je het getuigschrift, met aangehecht doktersvoorschrift indient bij je ziekenfonds, heb je recht op een terugbetaling volgens de door het RIZIV vastgelegde tarieven.

Terugbetaling van courante behandelingen

Voor courante of eenvoudige aandoeningen zoals een verstuikte voet of een pijnlijke rug, heeft iedereen per kalenderjaar recht op 18 behandelingen aan het hoogste terugbetalingstarief van de mutualiteit. Meer behandelingen voor dezelfde klacht zijn mogelijk, maar aan een verminderde terugbetaling van de mutualiteit.

Heb je in datzelfde kalenderjaar een nieuwe aandoening, dan kan de adviserende geneesheer van je ziekenfonds je per kalenderjaar goedkeuring geven voor nog maximum 2 reeksen van 18 behandelingen aan het normale terugbetalingstarief.

Voor verschillende eenvoudige aandoeningen samen kunnen in totaal maximum 54 hulpverstrekkingen in aanmerking komen voor terugbetaling.

Een voorschrift van de behandelende arts kan maximum 18 kinebehandelingen tellen.

Heb je geen voorschrift van de arts, dan kan de therapeut je ook behandelen, maar heb je geen recht op terugbetaling door het ziekenfonds.

Terugbetaling van aandoeningen met een functionele beperking volgens de F-Lijst

De F-lijst is een lijst met aandoeningen waarvoor meer behandelingen nodig zijn dan voor de courante, hierboven benoemde problemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn operatieve ingrepen, fracturen, lymfeoedeem, gangrevalidatie boven de 65 jaar, enz. De volledige F-lijst is verkrijgbaar bij je ziekenfonds.

Iemand met een dergelijke aandoening, kan genieten van het hoogste terugbetalingstarief voor maximum 60 behandelingen per kalenderjaar. De F-lijst is opgedeeld in twee groepen van aandoeningen:

 • Acute aandoeningen waarvoor éénmalig 60 behandelingen per jaar terugbetaald worden. Na een poly-trauma worden dit 120 verstrekkingen.
 • Chronische aandoeningen waarvoor 3 opeenvolgende jaren 60 behandelingen per jaar terugbetaald worden. Deze periode kan echter nog verlengd worden. Indien een nieuwe aandoening optreedt, kan de adviserende geneesheer een bijkomende reeks van 60 behandelingen (acuut of chronisch) goedkeuren. De behandelende arts kan tot 60 behandelingen in één keer voorschrijven.

Terugbetaling van behandelingen voor zware aandoedingen volgens de E-Lijst

Voor aandoeningen die zich op de E-Lijst bevinden, is er geen beperking van het aantal kinebehandelingen. Het gaat hier om chronische aandoeningen zoals CVA, reumatische aandoeningen, chronisch lymfeoedeem, enz. De volledige E-lijst is verkrijgbaar bij je ziekenfonds.

Je hebt hiervoor wel een akkoord nodig van de adviserende geneesheer van je mutualiteit en elk voorschrift van de arts kan maximum 60 behandelingen tellen.

Worden supplementen voor materiaal ook terugbetaald?

Tijdens sommige behandelingen gebruiken we specifiek materiaal zoals steriele naalden tijdens de dry needling behandeling, tape, elastiek, katrollen, enz. Hiervoor rekenen we een supplement aan. Je ontvangt hiervan een betalingsbewijs, maar dit geeft geen recht op terugbetaling van je mutualiteit.

In sommige gevallen komt dit betalingsbewijs wel in aanmerking voor een terugbetaling van de verzekering zoals bij een sportongeval, een arbeidsongeval of een aanvullende verzekering.